Verhuurvoorwaarden

Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van de firma Gebo-Renting verklaart de huurder volgende voorwaarden te kennen en in te staan voor de stipte naleving ervan:

 

Feestmateriaal:

·        Gebo-Renting rekent voor het opstellen én afbreken van zijn tenten steeds op de aanwezigheid van één persoon. Dit om de plaats van opstelling aan te wijzen. Eventueel bij zeer uitzonderlijke gevallen te assisteren bij het opzetten of afbreken van de tent(en).

·        De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van ondergrondse leidingen op bovengenoemd terrein bij de respectievelijke bevoegde diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, de verhuurder hieromtrent op de hoogte stellen. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim in deze opzichten, valt volledig ten laste van de huurder.

·        Facturen dienen integraal contant betaald te worden bij de plaatsing van de tenten.

·        Annulering is kosteloos tot 10 dagen voor de leverdatum. Nadien is de huurder de helft van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder. Deze annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of via mail te worden meegedeeld.

·        Vanaf de levering tot de ophaling is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.

·        Eventuele verzekering van het gehuurde materiaal is altijd ten laste van de huurder. D.w.z. bij eventuele beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de kosten voor herstelling, reiniging of vervanging van de huurder teruggevorderd worden, zelfs in geval van overmacht. Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal van de huurder teruggevorderd.

·        De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 7 dagen (onder voorbehoud van voldoende stockvoorraad).

·        Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. (tel: 0479/74.43.73) Bij hevige rukwinden of in geval van storm dient de tent worden afgebroken om schade te voorkomen.
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.

·        Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten.
Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of gasfornuizen, kooktoestellen, frituren, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken, geleverd door de verhuurder.
Het is verboden de tenten als stalling voor dieren te gebruiken.

·        De levering van tenten en feestmateriaal gebeurt aan een vaste transportkost van 25€ (bij minimumbestelling van €100) binnen een straal van 20KM te rekenen van Oosterloseweg 38 (GEEL). Buiten deze perimeter rekenen wij een extra vergoeding aan. (Tenzij anders overeengekomen)

·        De huurder dient ervoor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt én goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling.

·        Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, schroeven aan te brengen of gaten te boren in de gehuurde artikelen is ten strengste verboden. Versiering die in de tent wordt opgehangen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht, e.d. de kleurstof geen vlekken nalaat op het tentdoek.
Elke inbreuk zal verrekend worden aan minimum €25/stuk.

·        Wat betreft onze legvloer is het belangrijk dat uw gazon of ondergrond relatief vlak is. Indien niveauverschillen te groot zijn, kunnen wij een cassettevloer plaatsen. Deze wordt steeds vlak gelegd!

·        Staat van de ondergrond dient doorgegeven te worden bij de aanvraag.

·        De prijs van onze legvloeren is enkel geldig wanneer wij met onze vrachtwagen en aanhangwagen tot vlak bij de plek waar de vloer moet komen, kunnen rijden. Wanneer dit niet kan, kunnen wij een extra vergoeding aanrekenen. Bij twijfel kunt u ons best op voorhand even contacteren hierover.

·        In geval van niet of laattijdige levering, buiten de wil van de verhuurder, zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

·        De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Gebo-Renting bindend zijn. Deze schade of tekorten worden later aan de klant doorgefactureerd.

·        Alle verhuurde materialen blijven eigendom van Gebo-Renting. De verhuurde goederen dienen uitsluitend voor eigen gebruik. Onderverhuring of uitlenen aan andere organisaties en/of particulieren is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen. Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen.

·        Bij gehuurd porselein, bestek en glazen is de vaatwas inbegrepen. Wel vragen wij de glazen recht ( niet ondersteboven ) in de bakken terug te bezorgen. Ook willen wij vragen om zoveel mogelijk etensresten te verwijderen van de borden en het bestek.

·        Linnen word ook door ons gewassen. Eveneens vragen wij hier kruimels en dergelijke zo goed mogelijk te verwijderen.

·        Abnormale verontreiniging of beschadiging geeft aanleiding tot extra reiniging en bijgevolg ook aanrekening van extra kosten of tot vergoeding van het artikel. Voorbeelden zijn ingebrand vet, kaarsvet in glaswerk of op linnen, brandgaten, scheuren en fluo-vloeistof van fluo-sticks.

·        Bij sommige toestellen is er de keuze tussen het zelf poetsen of dit door ons te laten doen vermits een kleine bijdrage. Dit word altijd op voorhand besproken.

·        Alle eventuele geschillen of betwistingen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Attracties:

 

 • Dit kan telefonisch, per mail of via het online contactformulier.
 • De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.
 • De mail wordt geregeld nagekeken, u mag dan normaal ook binnen de 24 uur een antwoord verwachten.
 • Als wij jullie mail ivm info over een springkasteel beantwoorden, wordt dit springkasteel tot 24 uur na ons antwoord in optie gehouden. Na 24 uur zonder antwoord van jullie wordt dit springkasteel verder verhuurd.
 • De huurder is verboden om het gehuurde uit te lenen of om door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Er is steeds maar 1 aanbieding geldig, de aanbieding die geldig is bij uw reservatie

Voorzieningen:

 • De huurder moet stroom voorzien met aarding van 220V en 16A voorzien.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1 à 2 meter, afhankelijk van de attractie, om deze tot op zijn plaats te krijgen. Dit verschilt van attractie, daarom laten wij u graag weten welke doorgang wij nodig hebben voor de attractie die u wilt.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het springkasteel voor de motor.
 • Er moet iemand aanwezig zijn bij levering en ophaling om te helpen indien nodig.

Annulatie:

 • Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering. Indien u later als 24 uur voor levering annuleert, kunnen wij 50% van de huurprijs factureren.

Betaling:

 • De betaling van de gehuurde attracties gebeurd contant bij in ontvangst name van de gehuurde attracties of via overschrijving ( deze moet op voorhand in orde zijn ).

Waarborg:

 • Bij afhaling van een attractie vragen wij altijd een waarborg.

 

Levering en ophaling:

 • De huurperiode begint ten vroegste om 07:00 en eindigt ten laatste rond 22:00, mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiode zijn.
 • Ten laatste de dag voor de levering sturen wij een sms, mail of nemen wij contact op om juist af te spreken wanneer de attractie wordt geleverd.
 • Voor de levering hebben wij een doorgang nodig van 1 à 2 meter, dit verschilt van welke attractie.
 • Wij laten u graag weten welke doorgang wij nodig hebben voor de attractie die u wilt.
 • Levering door het huis, enkel als er voldoende plaats is om in de tuin te geraken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die eventueel in huis wordt aangebracht bij de levering of ophaling.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de attractie in ontvangst te nemen zal de attractie toch aangerekend kunnen worden. En als er niemand aanwezig is als wij de attractie komen ophalen zal de attractie een dag extra kunnen aangerekend worden.
 • In geval van niet of laattijdige levering, buiten de wil van de verhuurder, zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 • Bij het zelf afhalen en terug brengen van de attracties dient men zich aan de afgesproken tijdstippen te houden, anders kan er een dag of extra dag aangerekend worden. Als de attractie de volgende dag verhuurd is en deze word niet terug gebracht op het afgesproken tijdstip zal er een schadevergoeding aangerekend worden.
 • Bij het zelf afhalen en terug brengen van een springkasteel, moet dit proper ( gepoetst ) terug bezorgd worden.

Plaatsing:

 • De attractie kan best op een vlakke en zachte ondergrond ( bij voorkeur gras ) geplaatst worden. De attractie mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond.
 • Als op vraag van de huurder het springkasteel op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die daaruit volgt.
 • De blower van de attractie mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Indien de attractie bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
 • De attractie mag na de opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen ( voorkomt verbranding van de motor )
 • Op zand moet de blower overigens op houten platen kunnen gezet worden, zodat deze geen zand kan aanzuigen. Als dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand, zal deze gefactureerd worden aan de klant.

In ontvangstname.

 • Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 • Ook bevestigd de huurder op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van de attractie.

Aansprakelijkheid:

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

Verantwoordelijkheid:

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het gebruik, op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de gehuurde attracties, hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attracties en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

Wat bij regen?

 • Bij regenweer blijft een springkasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.
 • De spelen mogen niet in de regen blijven, de huurder zal instaan voor het veilig wegbergen van de spelen als  het gaat regenen.
 • Springkastelen moeten gans de huurperiode opgeblazen blijven ( dus ook bij regen ).
 • Uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden, doe dan de volgende stappen:

·        – stroom uitschakelen de muren naar binnen plooien

·        – springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen.

 • Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden.
 • Belangrijk: na het onweer het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.
 • Om misverstanden te vermijden, overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

Gebruik van de attracties:

 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel en eten of drinken te plaatsen op de spelen.
 • Verboden met smink, snoep, stiften en stylos op het springkasteel, want dit kan soms grote gevolgen hebben van moeilijk tot niet te reinigen.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Als het springkasteel een regenzeil heeft mag dit niet verwijdert worden.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.
 • Wanneer de attractie uitzonderlijk vuil is, wordt er een reinigingskost geteld, indien er permanente schade is, wordt een schadevergoeding aangerekend.